Suggesties nieuw forum

44 posts / 0 new
Last post
SabienV
Suggesties nieuw forum

Is het mogelijk de navigatie tussen verschillende topics makkelijker te maken? Voor zover ik het zie moet ge telkens als ge een topic gelezen hebt helemaal van het begin opnieuw navigeren via de FORUM knop om het volgende topic te lezen.